Day2|ハーブティー|フェイ先生の声日記

▼中国語原文
最近越来越暖和了,但是在家的时候我经常手脚冰凉,所以我决定去买些花草茶。店员给我推荐了生姜和柠檬的花草茶,喝完以后身体变得暖暖的。但是我的猫好像不太喜欢生姜的味道……

▼ピンイン
zuì jìn yuè lái yuè nuǎn huo le ,dàn shì zài jiā de shí hou wǒ jīng cháng shǒu jiǎo bīng liáng ,suǒ yǐ wǒ jué dìng qù mǎi xiē huā cǎo chá 。diàn yuán gěi wǒ tuī jiàn le shēng jiāng hé níng méng de huā cǎo chá ,hē wán yǐ hòu shēn tǐ biàn de nuǎn nuǎn de 。dàn shì wǒ de māo hǎo xiàng bú tài xǐ huan shēng jiāng de wèi dào 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です