Day1|インスタ映え|フェイ先生の声日記

▼中国語原文
今天休息,我去了一家ins风的咖啡店。店里都是满满的绿色植物,很好看。我点了一杯冰拿铁,边喝边考虑写什么内容。去咖啡店的时候,你经常点什么?

▼ピンイン
jīn tiān xiū xi ,wǒ qù le yì jiā ins fēng de kā fēi diàn 。diàn li dōu shì mǎn mǎn de lǜ sè zhí wù ,hěn hǎo kàn 。wǒ diǎn le yì bēi bīng ná tiě ,biān hē biān kǎo lǜ xiě shí me nèi róng 。qù kā fēi diàn de shí hou ,nǐ jīng cháng diǎn shén me ?

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です